Functiemetamorfose: wat eraan vooraf ging

We spraken met 60 professionals uit de sectoren gemeenten, provincies en waterschappen over de verschillende kanten van functiemetamorfose. Wat mag je in de toekomst verwachten van de organisatie, leidinggevenden, HR-adviseurs, medewerkers en A&O fondsen? Dat, én concrete ideeën voor acties, lees je in het verslag van de Rondetafelbijeenkomsten 2017.

Download het rapport